Obhospodařované revíry

461 086 MORAVA 6 - MO Strážnice 12,0 km 58,0 ha

Přítok Dunaje. Od železničného mostu tratě Rohatec-Sudoměřice až k jezu ve Vnorovech. K revíru patří úsek plavebního kanálu od mostu silnice Rohatec-Petrov až k jezu ve Vnorovech mimo Veličku. Zákaz sportovního rybolovu v délce 50 metrů od Vnorovského jezu po toku řeky.
Ve zvláště chráněných územích (přírodní rezervace Oskovec I a Oskovec II, přírodní památka Osypané břehy), není mj. dovoleno provádět jakékoliv zásady do říčních břehů, rušit hnízdící ptáky. V přírodní památce Osypané břehy je navíc omezen vstup na náplavové břehy v době od 1. dubna do 15. července. Obvody jednotlivých zvlášť chráněných území jsou v terénu vyznačeny pruhovým značením červené barvy na stromech a zelených kovových tyčích, sloupy se státními znaky a informačními tabulemi.
Míra kapra 45 - 70 cm, štiky 60 cm, lína 30 cm, amura 60 cm, sumce 80 cm.

461 087 MORAVA 6A - MO Strážnice 8,8 ha

Rybářský revír tvoří nádrže a odstavená ramena:

1. Zahradníčkovo v k.ú. Petrov 2,0 ha,

2.Orlák Petrov v k.ú. 1,0 ha,

3. Vešky v k.ú. Strážnice 4,0 ha 

4. nádrž Roštovica v k.ú. Lipov 1,8 ha

Míra kapra 45 - 70 cm, štiky 60 cm, lína 30 cm, amura 60 cm, sumce 80 cm.

461 302 MORAVA 6M - MO Strážnice 2,0 ha

Rybářský revír tvoří nádrže:

1. nádrž Kejda v k.ú. Kněždub 1,7 ha
2. Zámecký rybník v k.ú. Bzenec 0,3 ha

Na revíru provádí sportovní rybolov MO (neplatí svazová povolenka).

Nejmenší stanovené míry ryb - kapr 45 - 70 cm,lín 30 cm,amur 60 cm,štika 60 cm,sumec 90 cm.

Přisvojení si kapra je omezeno na 15ks za kalendářní rok, na každou vyčleněnou vodu.

461 152 VELIČKA 1 - MO Strážnice 20,0 km 5,45 ha

Přítok Moravy. Od ústí do Moravy až po silniční most v obci Louka se všemi přítoky. Míra kapra 45 - 70 cm, štiky 60 cm, lína 30 cm, amura 60 cm, sumce 80 cm.

461 301 VELIČKA 1M - MO Strážnice 0,8 ha

Rybářský revír tvoří nádrže:

1. Lipovský rybík v k.ú. Lipov 0,3 ha
2. Tasovský rybník v k.ú. Tasov 0,5 ha

Na revíru provádí sportovní rybolov MO (neplatí svazová povolenka).
Nejmenší stanovené míry ryb - kapr 45 - 70 cm,lín 30 cm,amur 60 cm,štika 60 cm,sumec 90 cm.

Přisvojení si kapra je omezeno na 15ks za kalendářní rok, na každou vyčleněnou vodu.


463 053 Radějovský potok 1 - MO Strážnice 16,6 km 3 ha

Přítok Moravy. Od železničního mostu Strážnice - Petrov (říční kilometr 6,4) až k pramenům.